Janubiy Koreans bola qo'llab-quvvatlash g'oyasi bilan hali kurash